Indkaldelse til generalforsamling 2020

Generalforsamiing 2020 for Svendborg Håndboldklub afholdes mandag d. 31. august 2020 kl 19.00 i klublokalet. Generalforsamling for SH satellit afholdes samme dag og sted kl 18.30.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden iøvrigt iflg vedtægterne.

Vel mødt!

Bestyrelsen/Svendborg Håndboldklub